ინტერნეტ-მაღაზია Lavendershop.geის ოფერტა/შეთავაზება

მაღაზია «LavenderShop.ge» ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სთავაზობს შეთავაზების/ოფერტის პირობებზე დაყრდნობით ხელშეკრულების გაფორმებას.

 1. ხელშეკრულების საგანი: საქონლის რეალიზაცია lavendershop.ge. ვებგვერდის მეშვეობით. პროდუქციის აღწერილობა და ფასები განთავსებულია „მაღაზია“ განყოფილებაში.

 2. ხელშეკრულება ძალაშია მყიდველის მიერ შეკვეთის გადახდის მომენტიდან.

 3. ნაღდი ანგარიშსწორება შესაძლებელია პროდუქციის მხოლოდ ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მიწოდებისას.

 1. ქ. თბლისის ტერიტორიის მიღმა პროდუქციის მიწოდებისათვის გადახდა საჭიროა ვებგვერდზე შეკვეთის გაფორმების დროს.

 2. პროდუქციას ვაგზავნით შეკვეთის შესრულებიდან 2 სამუშაო დღეში. პროდუქციის მიწოდება ხდება საქართველოს ფოსტის მეშვეობით 7-10 სამუშაო დღის განმავლობაში. მიწოდების ვადებზე და პროდუქციის მდგომარეობაზე პასუხისმგებელია საქართველოს ფოსტა.

 3. მიწოდების ფასის გამოთვლა შესაძლებელია აქ“

 4. შეკვეთის მიღება შესაძლებელია მისამართზე: ქ. თბილისი, ა.წერეთლის, 140. მიღების დრო შეთანხმების საგანია.

 5. სათანადო ხარისხის მქონდე პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია მიღების დღიდან 7 დღის განმავლობაში, სასაქონლო ფასეულობის სრულად შენარჩუნებით. პროდუქტის დასაბრუნებლად გააგზავნეთ წერილობითი მოთხოვნა შემდეგ მისამართზე support@lavendershop.ge და მიუთითეთ: შეკვეთის ნომერი და თარიღი, საკონტაქტო ნომერი. ჩვენი თანამშრომელი დაგიკავშირდებათ 24 საათის განმავლობაში. მოცემული პირობების შესრულების შემდეგ, ავანაზღაურებთ თანხას ან შევცვლით პროდუქტს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. გადაგზავნა ხორციელდება თქვენი ხარჯებით.

 6. თუ გსურთ დაწუნებული საქონლის დაბრუნება, მისი მიღებიდან 24 საათის განმავლოაში გამოაგზავნეთ წერილი support@lavendershop.ge ელფოსტაზე, დაურთეთ პროდუქტის სურათი, რომელზეც კარგად ჩანს წუნი. ჩვენი თანამშრომელი დაგიკავშირდებათ 24 საათის განმავლობაში. მოცემული პირობების შესრულების შემდეგ ავანაზღაურებთ თანხას ან გამოვცვლით პროდუქტს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

 7. საჩივრის შემთხვევაში, წინასწარი დავების მოგვარება სავალდებულოა. გამოგვიგზავნეთ წერილი support@lavendershop.ge მისამართზე. ჩვენ განვიხილავთ თქვენს პრეტენზიებს და გიპასუხებთ 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

 8. თუკი შეთანხმება ვერ მოხერხდება, საჩივარი გადაეცემა განსახილველად საქართველოს. ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

 9. მყიდველი თანახმაა წარუდგინოს გამყიდველს შემდეგი პერსონალური მონაცემები:

  • სახელი

  • საკონტაქტო ნომერი

  • ელ-ფოსტის მისამართი

  • მიწოდების მისამართი

  • ანგარიშწორების მისამართი

მითითებული პერსონალური ინფორმაცია ესაჭიროება გამყიდველს მხოლოდ შეკვეთის გასაფორმებლად, მყიდველის იდენტიფიცირებისათვის და პროდუქციის მიწოდებისათვის.

თუ შეკვეთის გაფორმების დროს მომხმარებლის მონაცემები მითითებული იქნება არასწორ ფორმატში  ( ასოები, სიმბოლოები, ციფრები), შეკვეთა არ განიხილება და დაიბლოკება.

პერსონალური ინფორმაცია არ გააეცემა მესამე პირებს.

პერსონალური მონაცემების გადაცემის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს შესაბამისი SSL-სერტიფიკატი.

   14. მაღაზიაში ანგარიშსწორება შესაძლებელია Visa, MasterCard, American Express ელექტრონული ბარათებით. ასევე შესაძლებელია ანგარიშსწორება საბანკო გადარიცხვით ჩვენს ანგარიშზე.

 15. მაღაზია უფლებამოსილია შეცვალოს შეთავაზება/ოფერტა სურვილისამებრ. ცვლილებები შედის ძალაში www.lavendershop.ge. ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან.

  16. რეკვიზიტები

მაღაზია «LavenderShop.ge» ეკუთვნის

შპს „ინფინიტი ტექნოლოჯის ჯორჯია“

ს/კ 404958783

იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, ვ-ფშაველას გამ. 76ბ, ბ.44

ანგარიშის რეკვიზიტები:

ს.ს. „თიბისი ბანკი“

საბანკო კოდი: TBCBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში – GE28 TB72 5563 6080 1000 02

დირექტორი:  ალექსანდრე მანველოვი

 

Яндекс.Метрика